Ett åkeri är ett annat namn för ett företag som har som huvudsyssla att transportera varor eller gods av olika slag. Åkeri i Stockholm finns det gott om och det är såväl enmansföretag som sköter om en lastbil eller flera lastbilar men likväl finns det många stora etablerade åkerier i Stockholm. De flesta känner till de postföretag liksom Postnord och Bring som också finns i Stockholm. Dessa företag sköts delvis av åkerier som delar ut de större paketen till kunderna. Det finns även flera andra kända transportföretag liksom Schenker och DHL som även de arbetar ganska mycket i Stockholm med omnejd.

Åkerier i Sverige och likväl Stockholm brukar arbeta utöver runt om i landet även runt om i Europa. Detta då de ofta transporterar större mängder av varor som ska exporteras och levereras till kunder runt om i världen. År 2015 var ett tungt år för många åkerier i Sverige och enligt rapporter skall många av åkerierna ha hamnat i konkurs då många andra länder i Europa genomför samma typ av tjänster för en billigare summa. Utländska åkerier har rätt att köra in i Sverige tre gånger vardera, men då kontrollerna är väldigt få och reglerna i många fall kringgås så har dessa kunnat åka allt oftare in i Sverige och genomfört sina tjänster.

Många bolag i Stockholm ser även till att certifiera sig för ISO 14001 som är en miljöcertifiering. Genom att ha fått ISO 14001 så är verksamheten certifierad för att bedriva en verksamhet på ett miljövänligt sätt. Den visar på så sätt att man arbetar med miljöarbetet på ett effektivt sätt genom att organisera, följa upp, utvärdera och redovisa arbetet.

De större åkerierna i Stockholm är utrustade med specialiserade lastbilar och andra fordon som är utformade för att kunna transportera alla typer av gods som kunderna önskar. Åkeriernas fordonspark består bland annat av fordon likt kapellbilar, skåpbilar, trailers, specialtrailers, tempererade bilar och så vidare.

Transporterna kan vara av väldigt olika karaktär men oftast är det varor som är väldigt otympliga eller väldigt känsliga som behöver transporteras. Det kan vara varor som är väldigt höga, långa eller breda men likväl sprängämnen, kyl eller värmetransporter.

Sammanfattningsvis så kan man säga att transporter görs smidigt med hjälp av de åkerier som finns runt om i landet och även i resterande Europa som även är verksamma i Sverige. I Stockholm finns det flertalet åkerier med lång erfarenhet och certifieringar som säkrar ett bättre arbete genom dess miljö och kvalitetscertifieringar. De åkerier som finns i Stockholm är så pass stora att de täcker de arbete som finns inom ramen för åkerierna i länet.