Något man alltid bör göra innan man köper ett hus är att få en husbesiktning genomförd. Det kan bespara en, en massa problem och man får en större säkerhet än om man inte gör en sådan. För man kan inte i efterhand komma och häva ett köp om husbesiktningen inte har gjorts. Då anses det som om man inte har uppfyllt sitt ansvar som köpare. Något man alltid vill uppfylla för att minska risken att det finns dolda fel med den fastigheten man tänkt köpa.

När man köper en fastighet eller ett hus är man som köpare ansvarig att genomföra husbesiktningen. För även om säljaren har ett ansvar som innebär att personen måste berätta om de fel han eller hon känner till, kan det finnas dolda fel. Det finns inte heller någon garanti för att personen kommer att berätta allt som han eller hon känner till. Därför ska man alltid göra en husbesiktning och den ska genomföras av en besiktningsman.

I slutändan handlar det om en stor summa pengar som ett hus kostar. Pengar man inte vill slänga i sjön då man senare upptäcker att ett stort dolt fel. Dolda fel kan nämligen vara väldigt dyra att åtgärda.

Vad innebär en husbesiktning och hur gör man?

När man har hittat ett hus som man skulle vilja köpa så ska man anlita en besiktningsman. Besiktningsmannen kommer sedan att gå igenom huset för att se om allt är som det ska vara. Så att det inte finns några fel som döljer sig under ytan. Det är en säkerhet både för dig som köpare men även för säljaren att det görs en sådan.

För om en besiktning görs, kan båda parter visa på att det funnits en besiktning som inte upptäckte felet. Något som ibland kan innebära att man är täckt av en försäkring som bekostar en del av den kostnad som det dolda felet medför. Som köpare vill man dessutom inte betala mer än nödvändigt för huset man tänkt sig. En husbesiktning som visar på ett eller flera fel kan innebära att man kan få priset nedsatt rätt rejält. Vilket förklaras av att ett fel innebär andra omkostnader och därmed även måste påverka det pris som köparen är villig att betala.

Man bör se till att husbesiktningen även inkluderar elen så att man vet att det är i ett bra skick. Som fastighetsägare är man nämligen ansvarig för all elinstallation i sitt hem.

Att tänka på när man ska göra husbesiktningen

Man ska alltid göra en husbesiktning och ibland kan det vara fördelaktigt att använda två besiktningsmän. Då får man nämligen en större garanti för att det inte finns några fel på huset man vill köpa.

För även om en besiktningsman kan göra ett misstag, är det inte sannolikt att båda gör det. Därför får man en större trygghet i att välja två besiktningsmän när man gör en husbesiktning.

När det väl kommer till ett så pass stort köp som ett husköp innebär, kan man aldrig vara tillräckligt försiktigt.

Går det att besiktiga huset där jag bor?

Svaret är kort och gott ja. Det finns dock en del som man bör tänka på innan man bestämmer sig för en husbesiktning. Det är fundamentalt att man väljer ett företag som har lång erfarenhet av att besiktiga hus. Detta är för att de som utför besiktningen inte missar något i och med att dem har en lång erfarenhet. Oavsett om du bor i Linköping, Pajala, Karlstad eller Trollhättan så kan du besiktiga ditt hus. Tänk dock på att välja rätt företag som utför husbesiktningen.