Utan släpvagnen hade det varit väldigt jobbigt för oss att förflytta flera saker samtidigt eller större saker på en gång. I Umeå är användningen av släpvagn ett alldagligt fenomen men det finns olika typer släpvagnar i Umeå. Det är inte alltid man vet vad för typ av släpvagn man behöver för syftet och ofta är det helt enkelt så att man inte vet vad för typ av släpvagn som finns tillgodo. I Umeå är det relativt lätt att få tag på en släpvagn vilket är väldigt bra delvis då Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten. Utöver det så bor det över 110 000 människor i staden vilket innebär att folk förflyttar sig väldigt mycket och därmed kommer den utbreda användningen av släpvagn. I Umeå så hjälper Skog & Trädgård Umeå AB dig med att välja rätt släpvagn utefter dina behov.

Med Umeås lärosäte innebär det att många flyttar in och ut årligen till staden för att studera. En flytt innebär en förflyttning av ägodelar såsom möbler och dylikt och detta är inget som får plats enbart i en bil. I vissa fall används lastbil men i de flesta fall är det onödigt dyrt. En student har troligtvis inte allt för många ägodelar och därmed räcker en mindre släpvagn i många fall. De olika typer släpvagnar i Umeå är många och därför är valet inte det enklaste. Vad som stämmer överens med alla typer av släpvagnar är att de fästs på ett fordons dragkrok, i vanligaste fall bilen men förekommer även på traktorer eller andra motordrivna fordon.

räcker en mindre släpvagn i många fall

Priset på släpvagnen beror i allra högsta grad på storleken av släpvagnen. De mindre obromsade släpvagnarna är oftast ganska billiga att hyra men det är viktigt att tänka på att man enbart kan köra 40 km i timmen med dessa. Kommer man från en stad en bit ifrån Umeå så kan det ta väldigt lång tid att ta sig fram med dessa. De är ofta väldigt små dessutom och saknar i många fall tak vilket kan påverka möbler eller annat som eventuellt kan finnas på släpet. De används därför främst i mindre transportsträckor för att transportera mindre känsligt material.

De större typerna av släpvagnar i Umeå finns i olika konstellationer och de flesta av dessa har en broms. Bromsade släpvagnar kan man köra i 80 km i timmen med och de är dessutom säkrare fordon att handskas med. De gör sig därmed lämpliga till större transporter med känsligare material såsom möbler. Eftersom att de också går att köra mycket snabbare med är de lämpligast att använda vid större sträckor.

Oavsett typ av släpvagn i Umeå är det viktigt att tänka på säkerheten. Under vinterväglag är det bra att investera i vinterdäck ifall man äger egen släpvagn annars brukar uthyrningsfirmorna se till så att detta görs. En annan viktig sak att tänka på med släpvagn är att körningen med dessa är annorlunda i jämförelse med att köra bil eller annat fordon. Bland annat så väger ett fordon med släp väldigt mycket mer, vilket man känner av bakom ratten. Det är därför smart att ta det väldigt lugnt och fokusera i kanske större grad vid transport med släpvagn.