Den sibiriska lärken har sin utbredning över Ryssland men återfinns även i Mongoliet samt Kina. Det är ett härdat träd som klarar av kyla bättre än många andra växter. Den sibiriska lärken har även en god förmåga att utvecklas i väldigt fuktiga miljöer exempelvis efter vintern när snön smälter.

Användning av sibirisk lärk har pågått under en längre tid. Förr i tiden använde man trädslaget för många olika typer av byggnader och även till båtar. Dock har de modernare teknikerna lett till mindre användning av trädslaget, dock har man nu på senaste åren återupplivat användningen av den sibiriska lärken. Detta då man fått en allt större medvetenhet av de följder som kan återfås av bruk med andra exotiska träslag med samma användningsområden såsom teak. Även tryckimpregnerat virke bidrar med miljöproblem och har i vissa fall ersatts av sibirisk lärk. Jämfört med dessa typer av trädslag som har högre frekvens av biologisk nedbrytning så har lärken en högre motståndskraft.

Till utseende är den sibiriska lärken väldigt lik gran men den har till skillnad från den, även inslag av röda och gula färgtoner. Skulle man lämna exempelvis en altan belagd i sibirisk lärk utan behandling så skulle den få en gråaktig nyans. Eftersom att träet innehåller garvsyra så är det stor chans att det mörknar med tiden. Man kan sätta stopp för detta och på så sätt få träet ljusare och glansigare genom att behandla det med exempelvis järnvitriol.

Ett bra val av trädslag

Prismässigt är sibirisk lärk i mellanklassen och är därför i många fall ett bra substitut. Man brukar använda sig av trädslaget på bland annat ytterpaneler på båtar då man vill få ett naturligt utseende på denna. Man väljer då ofta att lämna den obehandlad för att få den naturlig grå. I vissa fall väljer man att behandla ytan för att skynda på denna process. På altaner eller andra typer av utemiljöer är det vanligast att man använder sig av sibirisk lärk. Detta bland annat för att det är väldigt slitstarkt och kan användas istället för furu, man ser även till att behandla ytan med olja för att minska eventuella sprickor att bildas. På senare tid har det även blivit allt mer vanligt med trätak tillverkade av trädslaget. Detta tillsammans med en panel av lärk ger huset ett tilltalande yttre.

Så här behandlar du Sibirisk lärk

Behandling av lärk behöver inte vara avancerat alls. Beroende på vart man skall använda sig av trädslaget, kan man förlänga livstiden eller ge det ett glansigare yttre. Vad som kan vara bra att göra är att behandla träet med olja, oavsett vart man ska använda sig utav det. Detta för att motverka fuktupptagningen, ge det ett lyster och samtidigt skydda träet mot sprickor. Vad som kan vara bra för träet innan man oljar det är att rengöra med grönsåpa. Man bör även göra detta när man märker att ytan börjar bli smutsig. Smutsen ökar nämligen risken för bildning av mögel på ytan vilket man inte vill ha. Mögel på ytan såsom svartmögel kan bidra till delvis förändrat utseende men även försämrad kvalité på träet.