En lyftkran är en typ av maskin som används vanligtvis vid byggen av nya fastigheter. I Stockholm som ständigt är under uppbyggnad så finns ett ständigt behov av att använda sig av lyftkranar. Själva syftet med en lyftkran är precis som det låter, att lyfta tungt material. Eftersom att kranen är väldigt hög så kan man därmed lyfta upp materialet från en låg punkt till en allt högre punkt på bygget och därför är det en väldigt användbar maskin.

I Stockholm finns det många olika verksamheter som arbetar med lyftkranar och kan stå till tjänst för sina kunder. Det finns de så kallade byggkranar, bilburna kranar, mobilkranar och minikranar. Beroende på uppdraget som kunden har så används lämplig lyftkran.

I en maskinpark finner man Larvburna kranar, mobilkranar, tornkranar och andra kranbilar och därför finns de egentligen alla typ av maskiner för de flesta uppdragen som kunderna kan ha. Tornkranar är exempelvis en väldigt effektiv lyftkran vad gäller högre höjder då de kan sträcka sig väldigt långt. De brukar dock inte kunna lyfta mer än upp till 10 ton material. Larvburna kranar är dock en annan typ av lyftkran som klarar av väldigt tunga vikter men inte lika högt upp.

Vad är en lyftkran?

En lyftkran är i sig en maskin uppbyggt med stålvajer och taljor som tillsammans tillåter upplyftning av material som är nödvändigt i många byggnationer. I Stockholm är det vanligt att lyftkranarna är tillfälliga konstruktioner som är fästa antingen på någon mobil enhet eller på marken för att efter byggets slutförande, rivas ner. Lyftkranar har sett lite olika ut under åren men de har funnits i väldigt många år och användes bland annat förr i tiden till att bygga upp stora katedraler. De klarade dock inte av lika mycket vikt eller de höjderna som lyftkranar klarar av idag. Idag används väldigt avancerad teknik i Stockholm som har minimerat begränsningarna på vad för typ av byggen man kan tillverka.

Utöver de lyftkranarna som har nämnt så finns även containerkranar bland annat. Dessa typer av lyftkranar används på transportbåtar för att lyfta container från båtarna till lastbilarna som skall föra vidare innehållet till andra leverantörer, ett arbete som i princip skulle vara omöjligt utan lyftkranen.

Lyftkranar finns i väldigt många olika utseenden och används väldigt frekvent i stora delar av världen men inte minst Stockholm. Det är onödigt och kostsamt att använda sig av lyftkran med större kapacitet än vad uppdraget kräver. Det är därför bra att planera arbetet väl i förväg för att kunna bestämma rätt val av lyftkran.