Högtrycksspolning innebär att man på ett mycket snabbt och effektivt sätt rengör ett avloppssystem. Avloppssystem kan bli väldigt skitiga efter att man har använt det under en väldigt lång tid. Man bör alltid utföra regelbundna kontroller av ett avloppssystem för att minska risken för förstoppning i systemet. Att det blir ett totalt stopp i avloppet är något som ingen vill ha med att göra.

I Stockholm finns det avloppssystem som är ganska stora och stopp i de avloppssystemen kan leda till dyra översvämningar. Därav kan det vara ett mycket smart val att utföra en högtrycksspolning av avloppssystemet med jämna mellanrum. Genom att högtrycksspola avloppssystem i Stockholm gör man en stor del av de förebyggande arbete. Detta görs för att minska risken för problem med exempelvis illaluktande avlopp.

Högtrycksspolning är en mycket miljövänlig metod för att göra rent ett avloppssystem. Det är enda som används är helt vanligt vatten. I vissa fall där det redan har kommit en hel del skit i avloppet kan man även använda sig av hetvatten. Exempelvis i köksledningar där det har kommit in mycket fett kan hetvatten behövas vid högtrycksspolningen.

Företag som utför högtrycksspolning i Stockholm

Stockholm är största stad med över en miljon invånare i stor Stockholm. Det finns många olika aktörer som arbetar med att utföra högtrycksspolning i Stockholm. Några av företagen är: Stockholms Rens & Spol, Assistansjouren, Spolia, LGT Högtryck AB och Solna Högtryck AB. Detta är vara ett exempel på företag som arbetar med högtrycksspolning av avlopp i Stockholm. Det totala urvalet av företag inom branschen är stort. Det är enkelt att hitta ett företag som arbetar med att rensa avlopp i stockholm.

Vad kostar det?

Priset för att få sitt avloppsystem rengjort genom högtrycksspolnings metoden kan variera. Beroende på hur stort avloppssystemet är och om det är ett allvarligt problem avgör priset. Vissa företag tar betalt per arbetad timme medan andra företag kan erbjuda ett fastpris för spolningen av avloppet. Det finns även en hel del företag i Stockholm som erbjuder jour. När ett företag erbjuder jour innebär det att man när som helst kan kontakta företaget för att få sitt avlopp spolat. I regel är det dock betydligt dyrare att beställa högtrycksspolning av avloppet i Stockholm på jourtiderna. Jourtider är de tider som skiljer sig från vanliga arbetstider. Det kan exempelvis vara sena kvällstider, på natten eller på helger och röda dagar. Om man inte upplever att problemet med avloppet är allvarligt kan man spara mycket pengar. Istället kan man boka en spolning av avloppet på de vanliga arbetstiderna.

Att tänka på

Om man vill undvika att behöva kontakta ett företag för ett akut avlopps problem så bör man som tidigare nämnt utföra regelbundna kontroller av sitt avloppsystem. Bostadsrätt- och hyresföreningar brukar genomföra kontroller av avloppet med jämna mellanrum. Om man istället är villaägare så är det ens eget ansvar att kontrollera avloppet. Man kan även genomföra förebyggande högtrycksspolningar av avloppssystemet. Det innebär att man, utan att ha något problem, spolar igenom hela systemet. Det är en av dom absolut bästa metoderna för att minska risken med framtida problem i avloppssystemet. Eftersom det endast används vanligt vatten så är miljöpåverkan vid en högtrycksspolning i Stockholm mycket liten.