I grunden så är garn sammantvinnade trådar som utgör en större tråd tillsammans. Det är den större tråden som i folkmun kallas för garn. Även om tråden består av väldigt många små trådar som har tvinnats omlott för att skapa en större lite starkare tråd som sedan benämns som garn.

Här kan du köpa garn online

Hur man väljer att tvinna garnet kan i sin tur ha en sorts påverkan på hur garnets egenskaper blir. Man brukar säga att det går att tvinna garn på två sätt. Dessa två sätt har man gett olika betäckningar så man vet på vilket sätt garnet är tvinnat. Den första beteckningen kallas för S-tvinn. Det innebär att garnet är tvinnat med en vänstersnodd. Vidare brukar man även använda sig av benämningen Z-tvinn som betyder att garnet är tvinnat med en högersnodd. Det kan exempelvis liknas vid en skruv som är högergängad.

Lite garn historia

Garn har funnits väldigt länge och tidigare så tillverkade man garn för hand. Man hade då hjälp av en väv som tvinnade trådar till ett garn. Idag har tekniken utvecklats väldigt snabbt och vävarna har blivit automatiska. Hela processen med att producera garn kan nu göras med hjälp av moderna garntillverkningsmaskiner. Tidigare fanns det stora fabriker där anställda satt och tvinnade garn hela dagarna. Idag har denna process till stor del automatiserats helt med hjälp av de nya maskinerna. Detta har lett till att det går att tillverka en stor mängd garn på en väldigt kort tid och till ett mycket bra pris. Visserligen finns det fortfarande kvar personers som arbetar med att handtvinna garn och det får en liten annan egenskap jämfört med maskin tvinnat garn.

garn

Utbudet på garn är i Sverige väldigt stort och det finns garn av alla olika typer. Det går att färga garn i olika färger för att man ska få garn i precis den färgen som man själv önskar. Garn är ett väldigt lättarbetat material och det är smidig process att färga garnet.

Det finns ett gammalt traditionellt sätt att benämna tjockleken på garnet som lever kvar än idag. Ofta ser man benämningar som exempelvis 7/4 när man ska köpa ett garnnyste. Det innebär att om man stäcker ut hela tråden så är den 7 meter lång. Sedan betyder 4:an att det har används fyra olika trådar vid tvinningen av garnet. Det kan vara värt att veta vad beteckningen står för när man ska köpa garn.

Priset för garn varierar lite beroende på vilket material som garnet är tillverkat av samt givetvis hur mycket garn man planerar att köpa. Dock brukar många återförsäljare erbjuda ett bättre pris om man köper en större mängd garn vid ett och samma tillfälle. Ett vanligt material som garn är gjort av är ull. Det kan ses som ett klassiskt material och har väldigt länga används just för att tillverka och tvinna garn. I ullkategorin så är fårull det vanligaste ullet att använda sig av för att göra garn. Fårullens starkaste egenenskap är att materialet kan göra så att kläder håller värmen mycket bra. Ibland kan dock fårull i garn kännas något strävt och stickigt.