Byggvaror är ett väldigt brett begrepp och kan innefatta många olika typer av material. Det vanligaste är att man kopplar byggvaror till trä, plankor, masonitskivor och reglar. I Alingsås är en av de största byggvarubutikerna XL-bygg och Sjögareds såg kan vara ett av dom pålitligaste. Det är ett stort byggvaruhus där man kan hitta allt inom byggvaror och verktyg. Det är vanligt att de flesta byggvaror är förädlat naturligt material. Olika sorters trädarter sågas ner och förfinas till plankor och reglar. Varje trädsort har olika egenskaper och vissa arter är hårdare eller mjukare i träet. Detta påverkar ditt val av byggvaror och du bör undersöka vilken typ av material som passar det du har tänkt att konstruera.

I Alingsås finns det byggvaror i många olika prisklasser och kvalitéer. Om man ska konstruera något som är tänkt att hålla i en lång tid framöver kan det vara värt att välja byggmaterial av en högre kvalité och betala lite extra. Om det är ett mindre hobbyprojekt där kvalitén inte spelar lika stor roll finns det idag mycket billiga byggvaror i många olika utseenden och storlekar. Vid ett mycket stort projekt där en byggfirma anlitas går det ofta att få ett reducerat pris på sina byggvaror då det beställs i en mycket stor kvantitet.

Även om trä tillhör den absolut vanligaste kategorin bland byggvaror i Alingsås så finns det också många andra typer av material som räknas in till byggvaror. Exempelvis kan isolering och olika sorters tak räknas som en typ av byggmaterial. Som hobbybyggare rekommenderas det att kontrollera och jämföra bland många olika återförsäljare för att hitta det bästa byggmaterialet till det bästa priset.

En kategori som kan räknas in bland byggvaror är färdiga produkter som används vid större eller mindre byggen. Färdiga produkter kan vara fönster, lister, plåttak eller andra större produkter som ofta behövs vid ett bygge.

Utöver det direkta byggmaterialet är det vanligt att samma butik även säljer verktyg som används inom byggbranschen. Det underlättar ofta mycket att arbeta med bra verktyg när man ska beskära och dela upp sina byggvaror. Återförsäljare av byggmaterial brukar även erbjuda beskäring av plankor och liknande direkt i butiken. Om du vet precis hur många meter som behövs för ditt bygge kan det vara smidigt att låta butiken beskära ditt material på en gång. Du erbjuds ofta få ditt spill på köpet när du låter butiken dela upp dina byggvaror. Spill är det material som blir över efter att man har beskurit materialet.

Även verktyg kan kategoriseras efter olika kategorier beroende på vad de avser att användas för. Det är vanligt att man kategoriserar byggverktyg efter manuella eller automatiska. Manuella verktyg är sådana verktyg som du använder med mänsklig kraft, det vill säga handverktyg. Sågar, filar, skruvmejslar, hammare etc. är exempel på handverktyg som ofta säljs där du kan hitta byggvaror. Vidare så brukar det också finnas automatiska verktyg hos återförsäljaren. Automatiska verktyg är verktyg som ofta drivs av el och underlättar mycket för ditt byggande. Idag har de automatiska verktygen utvecklats väldigt mycket och det finns allt ifrån automatiska sågverk till borrmaskiner och skruvdragare.